Detail

Pijn rond de ribben

Pijn aan de ribben kan voorkomen in elke leeftijdsgroep en bij zowel mannen als vrouwen. Pijn aan de ribben kan worden omschreven als een stekende, zeurende, knagende, doffe of juist hevige pijn. Pijn aan de ribben is een symptoom van een onderliggende oorzaak, die kan variëren van mild tot ernstig. Zo kan pijn aan de ribben het gevolg zijn van een relatief milde aandoening die vrij gemakkelijk te behandelen is, zoals overbelasting van de ribbenkast door hoesten door bijvoorbeeld een verkoudheid of door overbelasting van de spieren of een (sport)blessure. Pijn aan de ribben kan echter ook een symptoom zijn van meer ernstige aandoeningen, zoals een gebroken rib, osteoporose, kanker of pleuritis.
Rib (anatomie)
Het menselijk skelet telt bij de meeste mensen 24 ribben, 12 aan elke zijde van het lichaam. De ribben zijn beenderen die samen de borstkas of ribbenkast vormen. Ze omvatten de borstholte met daarin het hart en de longen. De borstkas beschermt deze organen in de borstholte en maakt tevens de ademhaling mogelijk door te zorgen voor een onderdruk in de longen. Doordat de ribben kunnen uitzetten, zorgt dit voor onderdruk in de borstkas waardoor inademen mogelijk wordt. De ribben hebben dus niet alleen een beschermende functie, maar ze zijn ook onmisbaar voor de werking van de longen. Letsel aan de ribben kan aanleiding geven tot flinke pijn tijdens het bewegen of ademen. Daarnaast kun je hinder ondervinden bij het ademen.
Gekneusde of gebroken rib?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gekneusde ribben en gebroken ribben. Bij een gekneusde rib is het omliggende weefsel van de rib beschadigd en niet de rib zelf. In geval de rib wel is aangedaan en breekt, dan spreekt men van een ribfractuur. Vaak ontstaat letsel aan de ribben door een ongeluk, val of (harde) stoot tegen de ribbenkast. Het kan lastig zijn om te bepalen of je een gekneusde of gebroken rib hebt en wat de schade in de borstkas is. Raadpleeg in dat geval een huisarts en neem in ernstige gevallen (bijvoorbeeld bij ademhalingsmoeilijkheden) contact op met 112. De diagnose kan indien nodig worden bevestigd aan de hand van röntgenfoto’s.
Syndroom van Tietze en costochondritits
Het syndroom van Tietze is een goedaardige, chronische ontsteking van de kraakbeenverbinding(en) in de borstkas tussen de ribben en het borstbeen. Costochondritis is een pijnlijke ontsteking van het kraakbeen van de ribben. Er is op zich weinig verschil tussen het syndroom van Tietze en costochondritis. Beide aandoeningen hebben te maken met een ontsteking van het ribkraakbeen. Bij het syndroom van Tietze beperkt de aandoening zich echter tot het kraakbeen van de ribben aan het borstbeen en treedt er zwelling op. Costochondritis kenmerkt zich niet door zwelling en kan zich voordoen bij alle overige kraakbeenverbindingen van de ribben.

Casuistiek