Detail

ADD

Verondersteld wordt dat de hersenen van ADD'ers anders functioneren dan die van niet-ADD'ers. Mensen met ADD hebben een enorme gedachtestroom waardoor ze vaak dromerig of ongeïnteresseerd overkomen op andere mensen. Door deze gedachtestroom kunnen ze zich moeilijk concentreren op de voor het specifieke moment relevante zaken. Het “filter” dat relevante van irrelevante zaken scheidt, werkt minder goed. Mensen met ADD zijn snel afgeleid, rusteloos en vaak impulsief in hun gedrag. Kenmerkend voor ADD is het hebben van meerdere intense stemmingsschommelingen op een dag. Ook slaapproblemen, vergeetachtigheid, ongeorganiseerdheid, een ander tijdsbesef en moeite met het onderhouden van sociale contacten horen er bijna altijd bij. Ook zijn ze vaak overgevoelig voor geluids- en beeldimpulsen. ADD'ers hebben er dikwijls moeite mee een gesprek te volgen in een grotere groep mensen. Men heeft in die situatie moeite zich te concentreren op één gesprek omdat men zich ongewild blijft focussen op alle gesprekken die gaande zijn. Mensen met ADD beschrijven dit probleem soms als "het luisteren naar een gesprek op de radio, terwijl de uitzending gepaard gaat met heel veel ruis".
Meridianen die over de schedel verlopen, zoals blaas-meridiaan, maag-, Galblaas, 3E3 ( drie-voudig verwarmer) zijn uit evenwicht. Daardoor is de signaalverwerking van de oren, ogen en gedachten niet synchroon en ontstaat 'ruis'. Tevens kan de neurotransmitter-huishouding labiel zijn, waardoor sympaticus en parasympaticus geen stabiel evenwicht kunnen houden. Behandeling: individueel. Vaststellen van de aard van de disbalans en vervolgens deze behandelen. Dit is per individu verschillend. Oorzaken kunnen lichamelijk zijn, of gelegen zijn bij onverwerkte trauma's. De behandeling moet zich op beide aspecten richten.

Casuistiek

nog geen diagnoses in de database