Detail

ADHD

Het "aandachtstekort" slaat niet op onvoldoende aandacht krijgen. Wel kan iemand met ADHD onvoldoende aandacht schenken aan zijn of haar omgeving. Daardoor is het niet goed mogelijk om de aandacht bij één ding tegelijk te houden (concentratiegebrek). Een ADHD'er wordt snel afgeleid.
In onze getechniseerde samenleving krijgen veel kinderen wel veel prikkels maar niet de mogelijkheid om aan hun bewegingsbehoefte te voldoen. Als gevolg van de vele prikkels wordt het lichaam klaar gemaakt voor beweging, en als er geen beweging volgt is het lichaam hyper-alert tgv de verhoogde neurotransmitter concentratie. De aard van de disbalans blijkt uit de metingen. Behandeling: Individueel. Vast stellen van de aard van de disbaland en vervolgens deze behandelen. Dit is per individu verschillend. Oorzaken kunnen lichamelijk zijn, of gelegen zijn bij onverwerkte trauma's. De behandeling moet zich op beide aspecten richten. Volgens de traditionele chinese geneeskunde ( TCM) ligt het voor de hand om het vuur ( = neurotransmitters, sympaticotoon) te blussen met water. De beweginshypothese is een andere: wanneer er lichamelijke activiteit is, wordt de houtenergie binnen het element gebruikt zodat overvoering van het vuur-element wordt voorkomen.

Casuistiek

nog geen diagnoses in de database