Detail

Postnatale depressie

Zo’n 10 – 20% van de vrouwen blijft na de bevalling maandenlang somber, prikkelbaar, angstig en neerslachtig, ook al hadden ze zich nog zo op de komst van de baby verheugd. In dat geval is er sprake van een postnatale ofwel postpartum depressie (letterlijk ‘depressie na de bevalling’). Postnatale depressie is strikt gezien een verkeerde benaming aangezien het ‘depressie na de geboorte’ betekent en er sprake is van een bevalling in plaats van geboorte. De klachten hoeven dus niet direct na de geboorte op te treden, meestal doen ze zich pas na enkele weken voor of zodra de moeder stopt met het geven van borstvoeding of gaat werken. Gemiddeld genomen ontstaat een postpartum depressie rond de vierde maand maar soms kan deze zich na de achtste maand nog ontwikkelen waarbij meestal niet direct het verband met de bevalling gelegd wordt. Ook vrouwen die een miskraam of abortus hebben gehad kunnen in een depressie belanden.
energetische regulatie van de hormoonhuishouding, m.n. door regulatie van het zesde chacra, de drie-voudig verwarmer en de galblaasmeridiaan. Eventueel uittesten welke phyto-hormonen het herstel zullen bespoedigen.

Casuistiek

nog geen diagnoses in de database