Detail

Posttraumatisch Stress Syndroom (PTSS)

PTSS is een angststoornis tgv het meemaken van traumatische gebeurtenissen.
Het trauma of PTSS protocol is een protocol specifiek voor het op een niet bezwarende manier op gang brengen van de innerlijke verwerking van afschuwelijke ervaringen. Het PTSS protocol is zeer effectief. Het protocol heeft verwantschap met het rapid eye desensitation protocol, maar het is veel efficienter. Het wordt daarom ook wel rapid eye V3.0 genoemd.

Casuistiek

nog geen diagnoses in de database