Detail

Staar

Staar is de meest voorkomende oorzaak van slecht zien. Het wordt veroorzaakt door een vertroebeling van de ooglens. Staaroperaties zijn zeer succesvol.
Vertroebeling van de ooglens kan voor een belangrijk deel worden voorkomen en ook worden verminderd. Raymedys als oculosanotron, oculotron, en raymedys ter stimulering van de ontgifting door lever en nieren helpen. Plaatsen op en rond het oog en op passende acupunctuur punten.

Casuistiek

nog geen diagnoses in de database