Detail

stress

Heel veel klachten zijn het gevolg van stress. Er zijn veel stress tests op het internet te vinden. Ons lichaam is niet bestand tegen lange periodes waarin we onder stress staan. Het is natuurlijk niet te vermijden dat we af en toe onder stress gebukt gaan.
Te veel stress heeft een voortdurende activatie van de sympaticus tot gevolg. Het evenwicht tussen activatie en regeneratie gaat verloren. Kortdurende stress activeert de zogenaamde vuur-meridianen: hart en bloedvaten, enzymactiviteit en de neurotransmitterhuishouding. Langdurige stress put de vuurmeridianen uit ofwel de excretie raakt vooral verstoord. Dit hangt af van de aard van de stress en van het energetische type. De energetische regulatie richt zich op ontspanning, ontkramping en ontgifting.

Casuistiek

nog geen diagnoses in de database